Вие сте тук
Начало > Полезни Новини > Какво представлява патента и колко струва издаването на такъв на изобретателите?

Какво представлява патента и колко струва издаването на такъв на изобретателите?

патент

Когато говорим за патент на изобретение се има предвид всякакъв вид техническо изделие, което би могло да има отношение към подобряване на условията на живот, а и не само. Когато даден труд се счита за уникален и иновативен то това е добре да бъде подплатено със съответната защита. Приоритетно е промишлено приложимите изобретения да бъдат патентовани, което би ви подсигурило по-добра защита и сигурност за това, че няма друг да си присвои труда ви. Самият патент представлява документ, който е изключително важен за това да можете да си гарантирате закрила в определен териториален обхват. Когато става въпрос за патент, издаден в Българското патентно ведомство то както можете да предположите защита се отнася до пределите на страната. За такъв, който е с по-мащабен обхват например в страните членки на Еврозоната патент цена би била по-висока, но пък имате оптимална сигурност, че на територията на членовете на съюза изобретението ви е защитено.

Срокове и тарифи

Обърнете внимание на това, че издадения български патент е само и единствен ос териториален обхват пределите на страната. На практика това идва да покаже, че с касае за нормативи, които са валидни за страната ни и съобразно тарифите и срокът на действие имате възможност съобразно типа на изобретението валидността на патента. Оптималния срок на защита според нашето законодателство е 20 години, считано от датата на подаване. Таксите зависят от това за какъв тип патент става въпрос, но имайте предвид, че не подлежат на патентоване следните видове интелектуална собственост, а именно:

 • Новооткрития в сферата на математиката;
 • Резултати от някакъв вид художествено творчество;
 • Нови компютърни програми;
 • Някаква важна информация или друго.

На практика патент се издава само за технически изобретения като както стана ясно те могат да бъдат с валидност до 20 години като срока може да бъде удължен с 5 години.

Права на притежателите на патент

изобретение

Цената, която ще заплатите за издаването на патент е вид инвестиция и това го осъзнават все повече създатели на изобретения. Основните права, от които могат да се възползват патентопритежателите се отнасят до:

 • Право на разпореждане както намери за добре с оглед на икономическа или финансова облага;
 • Предоставяне за ползване срещу определена тарифа на трети лица;
 • Забрана да бъде използвано изобретението от конкретно физическо или юридическо лице.

Защитата, която ще получите е от съществено значение за това да можете да реализирате доходи от труда си и да не може друг да се облагодетелства от тях. Какво е необходимо да имате предвид що се отнася именно до осигуряването на отлични възможности, които са определящи за това да се възползвате от съответните удобства и условия, които ви се предоставят.

На база вече издаден патент можете да предявявате съответните претенции според териториалния обхват.

Каква е процедурата за издаване на патент?

Подава се заявка относно това да бъде осигурена защита на вашия интелектуален труд, в случая става въпрос за техническо изобретение. Важно за процедурата по издаването на патент е да знаете, че:

 • Държавната такса е 510 лв.;
 • Има допълнителни такси, които също е добре да предвидите. Те се отнасят до консултантски и правни услуги, други разходи;
 • Необходимо е при подаването на заявката да предоставите съответната информация, която се отнася до изготвянето на реферат, в който е описана точно ползата от изобретението;
 • Важно е да се извършат конкретни проверки, които имат отношение към доказване на изобретението като уникално;
 • Провеждане на проверка за допустимост на заявката, която дава информация относно това дали няма друг вече издаден патент за аналогично изобретение.

Процедурата е доста сложна, но за да я улесните и да не допуснете грешки е желателно да се доверите на консултантска компания или юристи по патентно право, които биха ви дали ясни насоки за подаване на заявка с вярно съдържание.

Top