Вие сте тук
Начало > Полезни Новини > Необходимост ли е регистрирането на търговска марка?

Необходимост ли е регистрирането на търговска марка?

търговска марка

Има бизнес сфери, в които е необходимо продукта да бъде разпознаваем от клиентите. Обикновено се касае за бранд, който цели бързо набиране на популярност, налагащ се, запомнящ се като качество продукт. Идеята за регистрация на търговска марка въобще не е за подценяване, тъй като се касае за получаване на ексклузивни права, които ви защитават от това някой да присвои готов прототип, който вече е добре разработен и носи добри печалби. Какво трябва да знаете за търговските марки? Какво представляват? Как се регистрират? Какви са условията за регистрация? Отговорите на тези въпроси ще изясним в днешната тема.

Що е то търговска марка и какво печелите от регистрирането ѝ?

Експерти описват търговската марка като идентифициращ бизнеса ви знак. Може да се касае за вид продукт, услуга, дейност. Знакът, който придава индивидуалност и разпознаваемост на бранда ви се характеризира с това, че може да бъде под формата на буква, цифра, комбинация от букви и цифри, рисунка, лого, геометрична фигура, някаква комбинация от цветове и други.

Ако се замислите ще осъзнаете, че търговската марка е изключително важна за всеки бизнес. С регистрацията ѝ вие поставяте и придобивате изключителни права  върху съответния знак, който е уникален и идентифициращ конкретния продукт или дейност. На практика това е решаващо за:

 • Реализацията на стоките и услугите, които предлагате;
 • Можете да поставяте търговската марка като брандиране на служебни автомобили, върху етикет на стока, като лого на работно облекло и други;
 • Можете да я продавате и да се разпореждате с нея както намерите за добре с цел икономическа изгода;
 • Можете да изискате други фирми и лица да не използват търговската в случай, че по този начин би могъл да бъде подведен клиента.

Разбира се има редица обстоятелства, които могат да окажат въздействие върху развитието на бизнеса ви. Когато има нарушение, което засяга банда ви може да изискате от онези, които са използвали търговската ви марка без вашето знание и одобрение да ви заплатят съответното обезщетение.

Процедура по заявяване на търговска марка

марка

Няма ограничение за това кой може да подаде заявка за регистрация на търговска марка. Това може да бъде българско физическо или юридическо лице или пък чужд гражданин. В случай, че се касае ча лице, което няма българско гражданство то същото се представлява от местен представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство.

Важно е да подчертаем, че съгласно българското законодателство няма специално изискване заявителя на регистрацията да е свързано по какъвто и да било начин с услугата или стоките, за които желае да регистрира търговска марка. Именно поради това, често се оказва, че някой недоброжелател е присвоил бранд, който е по ваша идея, но не сте защитили. Разбира се има известни условия, които са решаващи при подаването на заявление за регистрация. Те се отнасят до:

 • Да не се използват груби или непристойни думи или знаци, които да противоречат на морала;
 • Да не въвежда потребителите в заблуждение по отношение на качество или произход на продукта;
 • Да не бъдат използвани гербове, знамена или други отличителни знаци с историческа или културна стойност;
 • Да не е идентична с друга марка, което би довело до объркване на потребителите.

Разбира се, че е важно да се спазят всички процедури по самата регистрация. Когато ви предстои да предприемете подобна стъпка е препоръчително да използвате счетоводни услуги, които са детайлно запознати със спецификата на процеса и подаването на документи за регистриране на търговска марка. Това би ви спестило доста нерви и усилия.

Задължително е при оформянето на заявката да се подадат следните данни:

 • Имена и дрес на заявителя;
 • Изображение на марката;
 • Описване на типа стоки, които ще се обозначават с търговската марка;
 • Документ, че е платена съответната изискуема от Патентно ведомство такса.

Тарифите са както следва:

 • Експертиза до 3 класа – 150 лв.;
 • Всеки следващ клас – 40 лв.;
 • За публикация – 40 лв.

Извършва се проверка за изрядност при подаване на документите.

Срокове

Има законоустановени срокове за регистрация на търговска марка. Самата заявка, която се подава минава две проверки. При първата се извършва такава за достоверност и изрядност на документите. Наличието на некоректност следва да бъде отстранено. При липса на действие от страна на заявителя се спира процедурата по регистрация на търговската марка.

При втората проверка се извършва анализ на самия идентификационен знак. Предвид спецификата му се прави проверка, която е 3 месеца. Всеки един етап е съпроводен от това дали ще има отказ по заявката при извършената проверка или ще се констатира, че е спазена процедурата.

Не са изключени и ситуации, в които още по време на процедурата трето лице може да възрази срещу регистрацията. Разрешаването на спора отнема време, а през периода на изясняване на случая процедурата по регистрация ще бъде спряна.

Съществуват опции за регистриране на марката в Европейския съюз както и в системата за международна регистрация.

Top